Over hypnose


Hypnos betekent ‘slaap’. Vaak wordt hypnose gezien als een toestand van slaap / bewustzijnsverlaging. Dit is een misvatting. In hypnose is de aandacht zeer scherp naar binnen gericht, op zaken die op dat moment aandacht behoeven. Het feit dat er daarbij minder aandacht voor de omgeving is, maakt op toeschouwers vaak een ‘afwezige’ indruk. Door deze bijzonder aandachtige toestand, in combinatie met gebruik van het verbeeldingsvermogen, is het mogelijk informatie uit het onderbewuste op te roepen en te benutten.

Vervolgens zijn er verschillende hypnotische technieken om onderliggende problemen op te lossen, zodat de (lichamelijke) klachten niet meer nodig zijn en kunnen verdwijnen.

Hoewel de mate van hypnotiseerbaarheid van persoon tot persoon verschilt, is de motivatie om met hypnose te werken van doorslaggevende betekenis.

Hypnose is een veilige, prettige en effectieve behandelwijze en wordt door cliënten ook als zodanig ervaren.

Voor welke klachten is hypnotherapie geschikt?

Hypnose kan worden toegepast bij de volgende klachten:

Ook kunt u terecht voor:

U kunt helaas niet bij ons terecht met ernstige depressie met suïcidaliteit, ernstige psychiatrische problematiek waarbij 24-uurs opvang nodig is en met verslavingsproblematiek (alcohol / drugs).